KARAOKE

Thương Cuộc Tình Xa
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

‏‏‏‏‏‏ Thương Cuộc Tình Xa
Karaoke:
‏‏‏‏‏‏ Thương Cuộc Tình Xa

‏‏‏‏‏‏ Khắc Dũng

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com