KARAOKE

Tiếng Chim Miền Lạ
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Khắc Dũng

Thực hiện Video Clip:
‏‏‏‏‏‏ Tiếng Chim Miền Lạ‏‏‏‏‏‏ Tiếng Chim Miền Lạ

‏‏‏‏‏‏ Khắc Dũng trình bày
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com