KARAOKE

Tình nhớ tình quên
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

‏‏‏‏‏‏ Tình nhớ tình quên
Karaoke:‏‏‏‏‏‏ Tình nhớ tình quên

‏‏‏‏‏‏ Minh Thảo
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com