KARAOKE

Xa Vùng Kỷ Niệm
sáng tác của LÊ DINH


Mix và hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên
‏‏‏‏‏‏ Xa Vùng Kỷ Niệm‏‏‏‏‏‏ Xa Vùng Kỷ Niệm

‏‏‏‏‏‏ Minh Thảo

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com