Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm GIÃ TỪ XUÂN.
Sáng tác của Ái Hoa.
Hòa âm Võ Công Diên. Trình bày: THÙY DƯƠNG.


ÁI HOA

Hòa âm:

VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

THÙY DƯƠNGÁI HOA
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com