Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm XUÂN VUI CA.
Sáng tác của Ái Hoa.
Hòa âm Võ Công Diên. Trình bày: Thanh Hoa & Quốc Duy.


ÁI HOA

Hòa âm:

VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

THANH HOA & QUỐC DUYÁI HOA
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com