Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nỗi lòng người bộ đội ( Sáng tác năm 1981 ). Nhạc Bảo Tố. Triệu Phổ trình bày.

Triệu Phổ trình bày

NỖI LÒNG
NGƯỜI BỘ ĐỘI


Sáng tác của Nhạc sĩ Bảo Tố ( viết năm 1981 )

Triệu phổ trình bày.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com