Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm TÌNH YÊU thơ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Nhạc Bảo Tố & Triệu Phổ. La Vân hòa âm. Triệu Phổ trình bày. Bảo Tố đệm guitar & mandoline...

Triệu Phổ trình bày

Thơ: Đức Huỳnh Giáo Chủ


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com