Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Con thầm gọi Mẹ Việt Nam của Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của Khánh Duy.Tác giả

THỦY LÂM SYNHTrình bày

KHÁNH DUY

CON THẦM GỌI
MẸ VIỆT NAM

Tác giả: THỦY LÂM SYNH

Trình bày: Ca sĩ KHÁNH DUYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com