Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đông tàn của Đào Lê Văn, qua phần trình bày của nam ca sĩ Thành Nguyên.Tác giảĐÀO LÊ VĂNLIÊN LẠC TÁC GIẢ:

daolevan1052@yahoo.com
Trình bày:THÀNH NGUYÊN

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com