Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Mùa Xuân Huế và em
Sáng tác của ĐÀO LÊ VĂN.

Hòa âm: Đặng Vương Quân
Trình bày: Hiếu Thuận


Thực hiện Video Clip: Bùi Phương
Hình ảnh: Internet


Trình bày:Hiếu Thuận

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com