Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ru em tình biển hát. Nhạc & lời: Đào Lê Văn (Chicago, USA). Quang Vịnh & Phương Nhi trình bày.

Liên lạc tác giả:

ĐÀO LÊ VĂN


Chicago, USATrình bày:

PHƯƠNG NHI
& QUANG VỊNH

BẤM PLAY


ĐÀO LÊ VĂN


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com
m