Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tuổi buồn của Đào Lê Văn, qua phần trình bày của Nguyên Trang. (Trích từ CD Tình khúc Đào Lê Văn)Tác giảĐÀO LÊ VĂNLIÊN LẠC TÁC GIẢ:

daolevan1052@yahoo.com
Trình bày:

NGUYÊN TRANG

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com