Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vô thường từ em của Đào Lê Văn, qua phần trình bày của Vinh Hiển. (Trích từ CD Tình khúc Đào Lê Văn)Tác giảĐÀO LÊ VĂNLIÊN LẠC TÁC GIẢ:

daolevan1052@yahoo.com
Trình bàyVINH HIỂN

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com