Tel: 450 442-3292

E-mail:

[email protected]


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Em cho anh tình yêu. Nhạc: Lê Mộng Nguyên (Paris) - Thơ: Minh Hồ (Paris). Hòa âm: Đổ Hải . Trình bày: Ca sĩ Quốc Duy.Nhạc:Lê Mộng Nguyên

Paris (France)Thơ:Minh Hồ

Paris (France)Hòa âm: Đỗ HảiTrình bày:

Ca sĩ
Quốc DuyEM CHO ANH TÌNH YÊU

Nhạc: LÊ MỘNG NGUYÊN (Paris)

Thơ: MINH HỒ (Paris)

Hòa âm: ĐỖ HẢI - Trình bày: Ca sĩ QUỐC DUY
Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com