<BGSOUND src="Nhac Giao Tien.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Huyền thoại con gái vua Tây Sơn của Nhạc sĩ Giao Tiên.Tác giảGIAO TIÊN

HUYỀN THOẠI

CON GÁI

VUA TÂY SƠN


AUTO PLAY


GIAO TIÊN (1972)GIAO TIÊN (2008)Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com