<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Loi Tinh Viet Voi.mp3"> Le Dinh
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời tình viết vội. Nhạc & lời: Giao Tiên, qua phần trình bày của Hương Lan.

Nhạc sĩGIAO TIÊNTrình bàyHƯƠNG LAN
Tự động PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com