<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Tinh Su Huyen Tran.mp3.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tình sử Huyền Trân của Giao Tiên. Trình bày: Trường Vũ.Nhạc sĩLiên lạc tác giả:

GIAO TIÊN
Trình bày:Trường Vũ

AUTO PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com