<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Tu Trong Ngoi Nha Co.mp3"> Le Dinh
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Từ trong ngôi nha cổ. Nhạc & lời: Giao Tiên, qua phần trình bày của Thai Hoa.

Nhạc sĩGIAO TIÊNTrình bày

THAI HOA
Tự động PLAYFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com