<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Uoc Hen.mp3"> Le Dinh


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ước hẹn của Giao Tiên. Trình bày: Phương Đại.Nhạc sĩLiên lạc tác giả:

GIAO TIÊN
Trình bày:

Phương Đại

AUTO PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com