Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Viễn khách của Giao Tiên, qua phần trình bày của Khánh Ly.Nhạc sĩLiên lạc tác giả:

GIAO TIÊN
Trình bày:

KHÁNH LYBẤM PLAY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com