Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đôi bờ mênh mông. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh (Việt Nam). Nhạc: Trần Hữu Bích. Trình bày: Ca sĩ Thu Trang.Thơ:Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt NamNhạc:Trần Hữu BíchTrình bày:Thu Trang

Việt Nam

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com