Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hà Nội vào Thu. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh (Việt Nam). Nhạc: Trần Hữu Bích. Trình bày: Đan Trường.Nhạc: Trần Hữu BíchTrình bày: Ca sĩ Đan Trường

HÀ NỘI VÀO THU

Thơ: HỒ THỤY MỸ HẠNH (Việt Nam)

Nhạc: Nhạc sĩ Trần Hữu Bích

Trình bày: Ca sĩ Đan Trường
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com