Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thương lắm Đà Lạt ơi. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh. Nhạc: Trần Hữu Bích, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ngọc Ánh.Nhạc: Trần Hữu BíchTrình bày:

Nữ ca sĩ Ngọc Ánh
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com