Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tự khúc. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh (Việt Nam). Nhạc: Trần Hữu Bích do nữ ca sĩ Mỹ Hạnh trình bày.Nhạc: Trần Hữu BíchTrình bày:

Nữ ca sĩ Mỹ Hạnh

TỰ KHÚC

Thơ: HỒ THỤY MỸ HẠNH (Việt Nam)

Nhạc: Trần Hữu Bích

Trình bày: Mỹ Hạnh (Việt Nam)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com