Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam




Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Với trăng. Nhạc: Lã Văn Khoa. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh. Ca sĩ Anh Thơ trình bày. Hòa âm: Nguyễn Minh Hùng.





Nhạc:

Lã Văn khoa



Hòa âm:

Nguyễn Minh Hùng



Trình bày:

Nữ ca sĩ Anh Thơ




























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com