Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong qua phần trình bày của Lộc Vàng, Việt Nam.







Trình bày:

Lộc Vàng
(Việt Nam)


























CON THUYỀN KHÔNG BẾN

Của Đặng Thế Phong






















LỘC VÀNG
trình bày



Ðêm nay thu sang cùng heo mây
Ðêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

Trong cây hơi thu cùng heo mây
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng

Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu.

Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong

Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu.

















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com