E-mail:
nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Bên dòng Đồng Nai. Thơ: Thương Việt Nhân - Nhạc: Bằng Giang, qua tiếng hát của Hồng Loan, Toronto, Canada.

Hồng Loan

Toronto, (Canada)

Bên dòng Đồng Nai

Thơ: Thương Việt Nhân - Nhạc: Bằng GiangHỒNG LOAN

Toronto, Canada

trình bàyFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com