E-mail:
nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tơ tằm, của Huỳnh Ngọc Đông qua phần trình bày của Hồng Loan, Toronto, Canada.

Hồng Loan

Toronto, (Canada)

Tơ tằm
của Huỳnh Ngọc ĐôngHỒNG LOAN
trình bàyChiều nay ra bờ sông vắng. Thấy con chuồn chuồn bay về. Chuồn chuồn đưa tin báo. Mai này về chốn xưa. (Con chuồn chuồn bay về. Quay lại bờ bến xưa)

Ngày xưa khi còn con gái. Ước mơ được cùng theo người. Giờ đành ôm mong nhớ. Thương mẹ già xứ xa. (Mơ được cùng theo người. Thương mẹ già xứ xa)

Ngày em đi trời đang bão giông. Ngày em đi còn ai nhớ trông. Để cho mẹ trách bỏ đi xa. Tháng năm dài nhớ mẹ thương cha. Trách gì nhau đời mình con gái. Con như mẹ trách thì trách ai. (Trách gì nhau đời mình con gái. Con như mẹ trách thì trách ai)

Ngày về thăm mẹ ra đón em. Màu thời gian bạc trên tóc xanh. Khóc cho nhiều để rồi như không. Nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông. Chút trầu cau giờ thì đã héo. Duyên tơ tằm suốt đời mang theo. (Chút trầu cau giờ thì đã héo. Duyên tơ tằm suốt đời mang theo)

Chiều chiều ra bờ sông vắng, ai chờ. Chuồn chuồn bay về nơi ấy, nhớ mong. Kỷ niệm xưa thời con gái mơ mộng. Giờ đành ôm niềm thương nhớ mẹ chaFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com