Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Huế vẩn còn thương. Sáng tác của Lê Dinh, Montreal, Canada. Qua phần trình bày của Mỹ Lệ (Việt Nam).Trình bàyMỸ LỆ

VN


Trình bày: Mỹ Lệ, VNTrời mưa, hai hôm rồi làm héo lòng ai. Hạt mưa vẫn rơi vẫn rơi hoài. Mưa cho trời xứ Huế buồn lây. Mưa cho lòng gái Huế giờ đây, mang niềm riêng đêm dài, nghe tiếng mưa buồn khóc hoài. Nửa đêm nghe bên thềm tí tách giọt mưa. Mà thương nhớ ai biết sao cho vừa. Ôi vô vàn kỷ niệm còn đây, bao nhiêu là ân tình còn kia, đêm từng đêm mong chờ giấc ngủ quay về mộng mơ. Anh đi không để một lời từ ly, sao anh vô tình chẳng có thư về. Anh ơi ai nở chia lìa duyên tình, để cho tôn nữ nhớ nhung một bóng hình. Tình yêu như hoa mộng sao hóa biển dâu. Để em tủi thân lỡ duyên ban đầu. Nghe u sầu bên đời lẻ loi, như sông dài nước nguồn chảy xuôi. Thôi thì thôi duyên nợ của mình thế thôi.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com