Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm

ĐÊM MỘT MÌNH

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh Tú

Trình bày:DIỆU HIỀN

Thưc hiện Video Clip:ĐONG MIÊNFree Web Template Provided by A Free Web Template.com