Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Nhớ người phương xa
Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ
Trình bày: LÊ DUY
Hòa âm:ANH TÚTrình bày:LÊ DUY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com