<BGSOUND src="Nhac Le Dinh Vong Hoa Thuong Tuong.mp3"> Le Dinh

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Vòng hoa thương tưởng. Thơ Phương Lâm - Nhạc Lê Dinh. Trình bày: Ban Tù Ca Xuân Điềm. Hòa âm: Quốc Toản, CaliThơ:

PHƯƠNG LÂMNhạc:

LÊ DINHTrình bày:

BAN TÙ CA XUÂN ĐIỀMHòa âm:

QUỐC TOẢN, Cali

AUTO PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com
���