Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chuyện tình Lan và Điệp 1 của Mạc Phong Linh & Mai Thiết lĩnh, qua phần trình bày của Lê Duy.Trình bàyLÊ DUY

Montreal, Canada

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com