Quý vị đang thưởng thức một LK: Một ngày không có em của Y Vân và Ngày vui qua mau của Nhật Ngân, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada. Thực hiện Video: Lê Duy 2011. Hình ảnh: Internet

Trình bày : LÊ DUY

Montreal, Canada

LÊ DUY Montreal, Canada


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com