Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Người thương binh và em bé đánh giày. Sáng tác của nhạc sĩ Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada.

Tác giả: THỦY LÂM SYNH

Chicago, USA

Trình bày & Thực hiện Video Clip:

LÊ DUY

Montreal, Canada


BẤM PLAYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com