Quý vị đang thưởng thức Video Clip Yêu người không yêu ta, của Lê Minh Bằng. Hòa âm: Văn Phụng, qua phần trình bày của Thái Châu. Thực hiện Video: Lê Minh Đức.Tác giả:LÊ MINH BẰNGHòa âm:VĂN PHỤNGTrình bày:THÁI CHÂUThực hiện Video:

Lê Minh Đức (Montreal)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com