Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm HOA SEN.
Thơ: LÊ MINH HỒ
Nhạc: LÊ MỘNG NGUYÊN
Trình bày: CHÂU THÙY DƯƠNG.
Hòa âm: VÕ CÔNG DIÊN


Thơ:

MINH HỒ

Hòa âm:VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

CHÂU THÙY DƯƠNGFree Web Template Provided by A Free Web Template.com