Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm MƯA HUẾ.
Nhạc và lời: LÊ MỘNG NGUYÊN.
Trình bày: QUỐC DUY. Hòa âm: VÕ CÔNG DIÊN


Hòa âm:VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

QUỐC DUYFree Web Template Provided by A Free Web Template.com