Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm MÙA LÚA MỚI.
Nhạc và lời: LÊ MỘNG NGUYÊN
Trình bày: THÙY AN
Hòa âm: VÕ CÔNG DIÊN


Hòa âm:VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

THÙY ANFree Web Template Provided by A Free Web Template.com