Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm THANH NIÊN CA KHÚC.
Nhạc và lời: LÊ MỘNG NGUYÊN.
Trình bày: ĐỨC PHÚ. Hòa âm: VÕ CÔNG DIÊN


Hòa âm:VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

ĐỨC PHÚ


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com