Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm TÔI SỢ CHIỀU THU. Nhạc và lời: Lê Mộng Nguyên, Quốc Duy trình bày. Hòa âm Võ Công Diên. (Video clip do Minh Hồ - Minh Hồ Đào thực hiện.Liên lạc tác giảLê Mộng NguyênTrình bày:Quốc DuyHòa âm:Võ Công DiênThực hiện Video Clip:Minh Hồ - Minh Hồ Đào
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com