Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm VIỆT NAM THẮM TƯƠI. Nhạc và lời: Lê Mộng Nguyên, Thanh Hoa trình bày. Hòa âm Võ Công Diên.Liên lạc tác giảLê Mộng NguyênTrình bày:

Thanh HoaHòa âm:Võ Công DiênFree Web Template Provided by A Free Web Template.com