Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm VUI HÒA ÁNH ĐẠO.
Nhạc và lời: LÊ MỘNG NGUYÊN.
Trình bày: CHÂU THÙY DƯƠNG. Hòa âm: VÕ CÔNG DIÊN


Hòa âm:VÕ CÔNG DIÊNTrình bày:

CHÂU THÙY DƯƠNG


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com