<BGSOUND src="OK Thu Le Thi Cong Nhan.mp3"> Le DinhTel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lê thị Công Nhân của Đoàn Tấn Khang, Míx và hòa âm: Lê Duy qua phần trình bày của Đan Thi, Montreal, Canada.

Đan Thi

Montreal, Quebec (Canada)

Lê Thị Công Nhân

Sáng tác của Đoàn Tấn Khang
Míx và hòa âm: Lê Duy

Đan Thi trình bày
Từ ngày sinh ra, cô nhớ công ơn mẹ cha
Rồi ngày lớn lên, cô đã mang nợ Quốc Gia
Bông lúa ngoài đồng nuôi cô sống thành Công Nhân
Là do mồ hôi người dân, nhọc nhằn đâu sá chi thân

Nợ nay cô mong, khi lớn lên cô trả xong
Nhìn cảnh núi sông, cô thấy đau lòng biết không
Noi chí hào kiệt, cô lên tiếng để dân no
Đòi dân được quyền làm dân, cho dân hai tiếng Tự Do.

Lê thị Công Nhân, Lê thị Công Nhân
Công Nhân đứng dậy, Công Nhân hết tình, vì đời no ấm dân mình
Lê thị Công Nhân, Lê thị Công Nhân
Noi gương nữ hùng khi sông núi cần.
Người là Le thị Công NhânFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com