Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Yếm đào, sáng tác của Mai Phạm qua phần trình bày của Hoàng Hiệp và Hồng Mơ.

Trình bày:

Hoàng Hiệp và Hồng MơFree Web Template Provided by A Free Web Template.com