Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Khi em bỏ rừng. Nhạc & lời: Miên Du Đà lạt. Ca sĩ : Huy Tâm. Trích trong CD Khi Em Bỏ Rừng Vol.8. 10 Tình Ca Miên Du Đà LạtNhạc & lời:
Miên Du Đà lạt.Liên lạc tác giả:

haingoaithica04@yahoo.comTrình bày: Huy Tâm

Trích trong
CD Khi Em Bỏ Rừng Vol.8.
10 Tình Ca Miên Du Đà Lạt
Nhạc & lời: Miên Du Đà lạt
Ca sĩ : Huy Tâm trình bày
Trích trong CD Khi Em Bỏ Rừng Vol.8
10 Tình Ca Miên Du Đà LạtKhi Em bỏ rừng trở về phố chợ,
Con suối nghẹn ngào rừng lá xác xơ
Khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Mặt trời ngủ quên núp sau núi đồi

Khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Đường xưa rụng lá khép kín lối về
Khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Chim Quyên thương gọi ai lỗi hẹn về

Em về phố chợ đường vui thênh thang
Em về phố chợ người đông ca vang
Em về phố chợ ngựa xe xênh xang
Có nhớ không em lá rừng vẫy gọi
Có nhớ không em Quyên buồn đứng đợi chờ ai!

Khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Sỏi đá ngậm ngùi buồn đến xanh rêu
Khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Bình minh thôi mọc đêm bỗng trăm năm! (2)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com