Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề. Lời thơ: Kiều Mộng Hà. Nhạc Miên Du Đà lạt. Trình bày song ca: Diệu Hiền & Hoàng Quân. Trích trong CD Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề Vol.7. 10 Tình ca Miên Du Đà LạtLời thơ:
Kiều Mộng HàNhạc:
Miên Du Đàlạt

Liên lạc tác giả:

haingoaithica04@yahoo.comTrình bày song ca:
Diệu Hiền
&
Hoàng QuânTrích trong CD
Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề Vol.7
10 Tình ca Miên Du Đà Lạt
Lời thơ: Kiều Mộng Hà
Nhạc Miên Du Đà lạt
Song ca: Diệu Hiền & Hoàng Quân
Trích trong CD Mùa Xuân Gió Cuộn Tóc Thề Vol.7
10 Tình ca Miên Du Đà Lạt

Mùa Xuân ai thả mây bay
Có con cá nhởn nhơ hoài trong trăng
Mùa Xuân nắng đứng chân trần
Đất trời tinh thể trong ngần ban sơ

Mùa Xuân gió cuộn tóc thề
Có chàng đợi mãi cà phê nhạt đường,
Mùa Xuân rực sắc nức hương

Giọt sương pha với vô thường vừa tan

Mùa Xuân hoa mở cửa thơ
Có con chim hót ngu ngơ lời tình
Mùa Xuân lá trúc trở mình
Vẩn vơ gọi nắng nguyên trinh trở về

Mùa Xuân gió cuộn tóc thề
Có chàng đợi mãi cà phê nhạt đường,
Mùa Xuân rực sắc nức hương
Giọt sương pha với vô thường vừa tan
a a a a a a a a (2) (hết)Miên Du ÐàlạtFree Web Template Provided by A Free Web Template.com