Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Nửa Ðêm Trăng Gõ Cửa Rèm. Nhạc & lời Miên Du Ðàlạt. Trình bày: Quỳnh Lan. Trích trong CD Về Không Điểm Hẹn Vol.4. 12 Tình ca Miên Du Đà LạtNhạc & lời:
Miên Du Đà lạt.Liên lạc tác giả:

haingoaithica04@yahoo.comTrình bày: Quỳnh Lan

Trích trong
CD Về Không Điểm Hẹn Vol.4.
12 Tình ca Miên Du Đà Lạt.
Nhạc & lời: Miên Du Đà lạt
Ca sĩ : Quỳnh Lan trình bày
CD Về Không Điểm Hẹn Vol.4.
12 Tình ca Miên Du Đà Lạt.Ta về ngủ giữa ðồi hương,
gối lên sỏi đá đắp màn sương hoa
Xác thân tứ đại vô thường
Ta ðem chôn xuống gốc Quỳnh Hương xưa
Nụ Quỳnh nở đoá tuyết sương
Nửa ðêm trăng gõ cửa rèm lung linh
Nửa ðêm trăng gõ cửa rèm lung linh
Mới hay, mới hay trăng hẹn cùng ta
Cùng nương cánh gió về miền tịch nhiên
Mới hay, mới hay ta hẹn cùng trăng
Cùng mây bay vút lên trời thênh thang
Mới hay, mới hay ta hẹn cùng ta
Cùng bay theo gió mênh mông bạt ngàn

Ta bay cùng mây lên trời thênh thang
Ta bay theo gió mênh mông bạt ngàn
Ta theo con suối rong chơi ngày tháng
Quên đi bến đợi bên bờ hồng hoang
Quên đi bến đợi bên bờ hồng hoang

Tiếng đàn ai nhẹ trong ðêm
Hỏi ra mới biết lá rơi bên thềm
Ngàn năm trăng vẫn lặng thinh
Cho ta yên ngủ trên ðồi tử sinh

hỏi em, hỏi em có ðến có ðến cùng ta
Thì xin, thì xin chớ niú giọt sương rơi buồn
hỏi em, hỏi em có ðến có ðến cùng ta
Thì xin, thì xin chớ níu giọt sương rơi buồn (2)Miên Du Ðàlạt
(CA Jan. 08 -2006)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com