Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười. Nhạc & lời Miên Du Ðàlạt. Trình bày: Hương Giang. Trích trong CD Theo Dòng Nước Trôi Vol.3Nhạc & lời:
Miên Du Đà lạt.Liên lạc tác giả:

haingoaithica04@yahoo.comTrình bày: Hương GiangTrích trong
CD Theo Dòng Nước Trôi Vol.3
Nhạc & lời: Miên Du Đà lạt
Ca sĩ : Hương Giang trình bày
Trích trong
CD Theo Dòng Nước Trôi Vol.3Bao lâu nữa anh rời xa tôi
Bao lâu nữa chúng mình chia phôi
Sao chẳng đến vơi nhau nụ cười
Để tình người còn chút luyến lưu

Mai tôi sẽ xa rời nơi đây
Mai tôi sẽ nói lời chia tay
Xin hãy thức với tôi một ngày
Một ngày dài chỉ có niềm vui

Xin hãy đến cho nhau nụ cười
Xin hãy đến cho nhau tình người
Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt cho đời nở hoa
Xin hãy tốt cho đời nở hoa

Khi anh đến hai bàn tay không
Khi tôi đến đôi chân trụi trần
Ta chẳng có chút gì đeo mang
Sao bây giờ nặng gánh trần gian

Xin hãy đến cho nhau nụ cười
Xin hãy đến cho nhau tình người
Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt với nhau cho đời nở hoa
Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa …Miên Du Ðàlạt
(CA 06/04/05)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com